รายการเอกสาร

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
บริหาร ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ ผักไห่ ปี 2565 31/08/2021 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร ประกาศเช่าเครื่องวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาปี2565ถึง2567 31/08/2021 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร ประกาศเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาปี2565ถึง2567 31/08/2021 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์บิ๊กอัพยกสูง 4 ประตู )ปี 2566 27/07/2022 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
กลุ่มการพยาบาล ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ 02/08/2022 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร จ้างเหมาทำความสะอาดปี 2566 02/09/2022 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
Total 6 entries