รายการเอกสาร

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
บริหาร ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ ผักไห่ ปี 2565 31/08/2021 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร ประกาศเช่าเครื่องวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาปี2565ถึง2567 31/08/2021 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร ประกาศเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาปี2565ถึง2567 31/08/2021 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
Total 3 entries