รายการเอกสาร

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
บริหาร สขร.1ประจำเดือน พฤษภาคม 62 20/08/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 21/08/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 21/08/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2563 23/08/2019 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
Total 4 entries