รายการเอกสาร

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
บริหาร จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลผักไห่ งบประมาณปี 2564 25/08/2020 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 08/12/2020 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 11/12/2020 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
Total 3 entries