รายการเอกสาร

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
บริหาร จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ ผักไห่ ปีงบประมาณ 2567 22/08/2023 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
บริหาร จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ ปีงบประมาณ 2566 23/08/2023 บริหาร admin จัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์เอกสาร
Total 2 entries