ระบบสารสนเทศ

งานระบาดวิทยา/โรคติดต่อ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน พ.ค.2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน เม.ย.2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มี.ค.2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.พ.2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ม.ค.2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ธ.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน พ.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ต.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ส.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มิ.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน พ.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน เม.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มี.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ม.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.พ.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2562

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2561

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2560

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2559

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2558

สถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส(COVID-19)

ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโคโรนาไวรัส(COVID-19)สสจ.อย

สถานการณ์โรค สำนักระบาด

 

สถานการณ์ไข้ซิก้า(Zika)

สถานการณ์โรคอีโบล่า

สถานการณ์โรคเมอร์ส

วีดีโอความรู้เรื่องโรคเมอร์ส

แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก

แผ่นพับ โรคไข้หวัดใหญ่

คู่มือ คนเลี้ยงสุนัข

ปฏิทิน

October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สถิติการใช้งาน

Today6
Yesterday21
This week27
This month487
Total59736

Visitor IP : 3.234.211.61 Visitor Info : Unknown - Unknown วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564 02:51

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online
Powered by CoalaWeb

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Update ล่าสุด    10 มีนาคม 2564

ITA โรงพยาบาลผักไห่

EB1 

  คำสั่ง

  กรอบแนวทาง

  รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ปี 63

EB2 

  1.1ข้อมูลผู้บริหาร

  1.2นโยบายของผู้บริหาร

  1.3โครงสร้างหน่วยงาน

  1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

  ระเบียบการบริจาคกระทรวงสาธารณสุข

  ระเบียบการลาข้าราชการพลเรือน

  1.6ข่าวประชาสัมพันธ์

  1.7ข้อมูลการติดต่อ

  1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  1.11พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 

  1.12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง

  1.14อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

  1.15จรรณยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

  2.)นโยบายและยุทธศาสตร์

  3.)แผนปฎิบัติการประจำปี

  4.)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  5.)หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการร้องเรียน

  6.)ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

  7.)รายงานผลการดำเนินเกี่ยวกับร้องเรียน

  8.)รายงานผลร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

9.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

 วัสดุคอมพิวเตอร์(ปี64)

 วัสดุงานบ้านงานครัว(ปี64)

 วัสดุสำนักงาน(ปี64)

 อนุมัติแผน(lab)ปี64

 อนุมัติแผน(กลุ่มการพยาบาล)ปี64(1)

 อนุมัติแผน(กลุ่มการพยาบาล)ปี64(2)

 อนุมัติแผน(ทันตฯ)ปี64

 อนุมัติแผน(ยา)ปี64

9.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

 แผนการจัดซื้อจัดจั้างเดือน พย 63

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค 63

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำเดือนธันวาคม63

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำเดือนมกราคม64

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำเดือนมีนาคม

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำเดือนเมษายน

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำเดือนพฤษภาคม.pdf

9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน

  สธ 0217 ว 3001 ลงวันที่ 16 ตค 60

9.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

 สขร.1 เดือนตุลาคม 63

 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

  10.)คู่มือการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนของหน่วยงาน

EB3

 ข้อ2วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา

EB4

EB4.1.1

  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564

EB4.1.2

  จัดสรรงบประมาณ

EB4.1.3

  วัสดุคอมพิวเตอร์(ปี64)_compressed

  วัสดุงานบ้านงานครัว(ปี64)_compressed

 วัสดุสำนักงาน(ปี64)_compressed

 อนุมัติแผน (lab) ปี64_compressed

 อนุมัติแผน (กลุ่มการพยาบาล) ปี 64_compressed

 อนุมัติแผน (กลุ่มการพยาบาล)ปี 64_compressed(1)

 อนุมัติแผน (ทันตฯ) ปี64_compressed

 อนุมัติแผน (ยา) ปี64_compressed

EB4.1.4

  คำสั่งปิดและปลดประกาศ

EB4.2.1

  แผนการจัดซื้อจัดจั้างเดือน พย 63

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค 63

EB4.2.2

  แผนการจัดซื้อจัดจั้างเดือน พย 63

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค 63

EB4.3.1

  EB_4_ขอ_3_3.1

EB4.3.2

  EB_4_ขอ_3_3.2

EB4.3.3

ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค 63)

  วงเงินต่ำสุดไตรมาส1

  วงเงินสูงสุดไตรมาส1

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค64)

 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มกราคม 64 (ชุดที่1)

 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มกราคม 64 (ชุดที่ 2)

ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย 64)

 ใบสำคัญจ่ายชุดที่1

 ใบสำคัญจ่ายชุดที่2

ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย 64)

EB5

EB5ข้อ1

  บันทึกข้อความ ตค

  บันทึกข้อความ พ.ย.

  บันทึกข้อความ ธ.ค.

  บันทึกข้อความ ม.ค.

  บันทึกข้อความ ก.พ.

  บันทึกข้อความมี.ค.

  บันทึกข้อความเม.ย.

  บันทึกข้อความพ.ค.

  บันทึกข้อความ มิย.

  บันทึกข้อความ กค.

  บันทึกข้อความ ส.ค.

EB5ข้อ2

  สขร.1 เดือนตุลาคม 63

  สขร.1 เดือนพฤศจิกายน63

  สขร.เดือนธันวาคม 63

  สขร 1 เดือนมกราคม64

  สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์

  สขร.1 เดือนมีนาคม

  สขร.1 เดือนเมษายน

  สขร.1 เดือนพฤษภาคม

  สขร.1 เดือนมิถุนายน

  สขร.1 เดือน กรกฎาคม

  สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564

 

EB6

 EB6 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 EB6 ข้อ2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

EB7

 EB7 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 EB7 ข้อ2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB7 ข้อ3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ2

 EB7 ข้อ4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 EB7 ข้อ5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

EB8 

 EB8 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

 EB8 ข้อ2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก

EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ -รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

 EB8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 EB8 ไตรมาสที่ 3 ประกาศข้าราชการระดับดีเด่น และดีมาก

 EB8 ไตรมาสที่ 3 รายชื่อข้าราชการระดับดีเด่น และดีมาก

 

EB9 

 EB9 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

 EB9 ข้อ1.2. โครงการ

 EB9 ข้อ 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 EB9 ข้อ3สรุปผลการประชุมให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรมและการมีวินัย

 EB9 ข้อ4สรุปผลการประชุมให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรมและการมีวินัย.pdf

 EB9 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

 

EB10 

 EB10 ข้อ1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB10 ข้อ2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB10 ข้อ3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

EB10 ข้อ3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการายงานผลฯให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564- กันยายน 2564)

EB10 ข้อ4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่านApplication หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

 

EB11 

 EB11 ข้อ1บันทึกข้อความประกาศเผยแพร่

 EB11 2.1สรุปรายงานข้อร้องเรียน(6เดือน)

EB11 ข้อ 2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 2564

EB11 ข้อ 3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯในเดือนมีนาคม 2564

EB11 ข้อ 3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯในเดือนกันยายน 2564

EB11 ข้อ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

EB12 

EB12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความและขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB12 ข้อ 1.2 โครงการ/กิจกรรม

EB12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

EB12 ข้อ3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

EB12 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ

 

EB13 

 EB13 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

 EB13 ข้อ2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

 EB13 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานสรุปการกำกับติดตาม

 

EB14 

 EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

 EB14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกับกับติดตาม

 EB14 ข้อ3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

 EB14 ข้อ4 บันทึกข้อความการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

 

EB15 

 EB15 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

 EB15 ข้อ2 ฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

 EB15 ข้อ3 ฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

 EB15 ข้อ4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุสิ้นเปลือง

 

EB16 

 EB16 ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงทุจริตของผู้บริหารสูงสุด

 EB16 ข้อ2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 EB16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

 EB16 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต โรงพยาบาลผักไห่

 

EB17 

 EB17 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

 EB17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 EB17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

EB18 

 EB18 1.1รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน

 EB18 1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ

 EB18 2.1รายงานผลการกำกับติดตาม แบบฟอร์ม2และ3

 EB18 2.2รายงานผลการดำเนินการ

 

EB19 

 EB19 ข้อ 1ขออนุมัติจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 EB19 ข้อ2 สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 EB19 ข้อ3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 EB19 ข้อ4 รายงานการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยานและขออมุัติเผยแพร่

 

EB20 

 EB20 ข้อ1 ขออนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 EB20 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 EB20 ข้อ3 ขอให้ปฏิบัติกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB21 

 EB21 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

 EB21 ข้อ 1.2 โครงการ

 EB21 ข้อ2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

 EB21 ข้อ3สรุปผลการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 EB21 ข้อ4สรุปผลการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 EB21 ข้อ5ภาพการประชุม.pdf

 

EB22 

 EB22 1.1บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินการโครงการฯ

 EB22 1.2โครงการฯ

 EB22 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

 EB22 ข้อ3 รายงานผลดำเนินการโครงการฯ

 EB22 ข้อ4 รายงานผลการจัดโครงการฯภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

 EB22 ข้อ5 ภาพกิจกรรม

 

EB23 

 EB23 ข้อ1ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมstrong

 EB23 ข้อ2ระเบียบชมรม strong

 EB23 ข้อ3รายชื่อสมาชิกชมรม strong

 EB23 ข้อ4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม strong

 

EB24 

 EB24 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2

 EB24 ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 EB24 ข้อ3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

 EB24 ข้อ4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

 EB24 ข้อ5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาส

 

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง