ระบบสารสนเทศ

งานระบาดวิทยา/โรคติดต่อ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มิ.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน พ.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน เม.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มี.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ม.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.พ.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2562

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2561

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2560

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2559

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2558

สถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส(COVID-19)

ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโคโรนาไวรัส(COVID-19)สสจ.อย

สถานการณ์โรค สำนักระบาด

 

สถานการณ์ไข้ซิก้า(Zika)

สถานการณ์โรคอีโบล่า

สถานการณ์โรคเมอร์ส

วีดีโอความรู้เรื่องโรคเมอร์ส

แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก

แผ่นพับ โรคไข้หวัดใหญ่

คู่มือ คนเลี้ยงสุนัข

ปฏิทิน

August 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สถิติการใช้งาน

Today10
Yesterday10
This week72
This month239
Total47163

Visitor IP : 34.238.248.103 Visitor Info : Unknown - Unknown วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 05:48

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online
Powered by CoalaWeb

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Update ล่าสุด    12 มีนาคม 2563

ITA โรงพยาบาลผักไห่

EB1 

  บันทึกรายงานผู้บริหาร

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

  ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

EB2

  020 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  021ให้ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(EB2)

  022ขอประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

  023บันทึกข้อความ ให้ปฏฺิบัติตามประกาศ รพ ผักไห่ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563)

  ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

  ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563

EB3

  โครงการไตรมาส 2 (5000ขึ้นไป)

 โครงการไตรมาส 3 (5000 ขึ้นไป)

  โครงการไตรมาส 3(สูงสุด)

 โครงการไตรมาส2(วงเงินสูงสุด)

EB4

  ขออนุมัติเผยแพร่แบบ สขร.1 ตุลาคม 2562

  ปริ้นสกินประกาศเผยแพร่ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562

  ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บรพตุลาคม

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

  ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 พฤศจิกายน 2562

  ปริ้นสกินประกาศเผยแพร่พฤศจิกายน

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1รอบเดือน พฤศจิกายน 2562

  ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ รพพฤจิกายน

  ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 เดือนธันวาคม 62

  แบบสรุปรายเดือนITAธันวาคม

  ฟอร์มเผยแพร่ธันวาคม

EB5

  ขออนุมัติโครงการ NCDs

  โครงการยุวชน NCDs

EB6

  ขออนุมัติโครงการ NCDs

 โครงการยุวชน NCDs

EB7

  ขออนุมัติโครงการ NCDs

  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจต้าน NCDsปี 2563

  โครงการยุวชน NCDs

  ฟอร์มเผยแพร่

  ภาพกิจกรรม โครงการยุวชนไทยร่วมใจต้านภัย NCD

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจต้าน NCDs

EB8

  กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ

  กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ

EB9

  

  

  

EB10

  024บันทึกข้อความขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่

  ฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 63 เผยแพร่

EB11

  025บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปี 2562

  ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลงานปฏฺิบัติงานตามแผน ปี 2562

EB12

  ขออนุมัติเผยแพร่กำกับแผนปฏิบัติการHRและIPD

EB13

  ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลงานปฏฺิบัติงานตามแผน ปี 2562

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุขปี 2563

  ฟอร์มเผยแพร่

EB14

  030บันทึกข้อความโปรดลงนามในประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

  ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

  ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

EB15

  026บันทึกข้อความ ขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต รพผักไห่ ไม่ทนต่อการทุจริต ปี 2563

  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปี 2563

  ฟอร์มเผยแพร่

  ภาพกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB16

  ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยรับเรื่องราวร้องทุกข์

  แนวทางการเรื่องร้องเรียน

  ฟอร์มเผยแพร่

EB17

  028บันทึกข้อความ ประกาศมาตรการตามกระบวนงาน ITA

  ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

  ฟอร์มเผยแพร่

EB18

  029บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

  คำประกาศ ITA ปี 2563

  ฟอร์มเผยแพร่

  ภาพกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

  รายงานการประชุม กกบ

EB19

 กลุ่มตรวจสอบการทำงานในหน่วยงาน

  ผลกิจกรรมการตรวจสอบการทำงานในหน่วยงาน

EB20

  031บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

  ฟอร์มเผยแพร่

  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21

  032บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ

  ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  ฟอร์มเผยแพร่

EB22

  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

  ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผักไห่

  ขออนุมัติเผยแพร่จัดประชุมเรื่อง วินัยความซื่อสัตย์สุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

  ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง วินัยความซื่อสัตย์สุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

  ฟอร์มเผยแพร่

  ภาพประชุมเรื่อง วินัยความซื่อสัตย์สุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

EB23

  

  

  

EB24

  รายงานการประชุมครั้งที่ 1 (15มกราคม 2563)

  รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB25

  ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องมาตรการ กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

  ฟอร์มเผยแพร่

EB26

  flowchartการลดขั้นตอนการรับบริการ

  ขออนุมัติเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน

  แนวทางการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

  ฟอร์มเผยแพร่

*********************************************************************

 

                                                                           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

 

********************************************************************

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง