ระบบสารสนเทศ

งานระบาดวิทยา/โรคติดต่อ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ม.ค.2564

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ธ.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน พ.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ต.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ส.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มิ.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน พ.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน เม.ย.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน มี.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ม.ค.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ เดือน ก.พ.2563

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2562

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2561

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2560

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2559

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.ผักไห่ ปี 2558

สถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส(COVID-19)

ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโคโรนาไวรัส(COVID-19)สสจ.อย

สถานการณ์โรค สำนักระบาด

 

สถานการณ์ไข้ซิก้า(Zika)

สถานการณ์โรคอีโบล่า

สถานการณ์โรคเมอร์ส

วีดีโอความรู้เรื่องโรคเมอร์ส

แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก

แผ่นพับ โรคไข้หวัดใหญ่

คู่มือ คนเลี้ยงสุนัข

ปฏิทิน

March 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สถิติการใช้งาน

Today31
Yesterday23
This week54
This month54
Total52011

Visitor IP : 3.232.129.123 Visitor Info : Unknown - Unknown วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 20:29

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online
Powered by CoalaWeb

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Update ล่าสุด    1 ธันวาคม 2563

ITA โรงพยาบาลผักไห่

EB1 

  คำสั่ง

  กรอบแนวทาง

  รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ปี 63

EB2

  1.1ข้อมูลผู้บริหาร

  1.2นโยบายของผู้บริหาร

  1.3โครงสร้างหน่วยงาน

  1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

  ระเบียบการบริจาคกระทรวงสาธารณสุข

  ระเบียบการลาข้าราชการพลเรือน

  1.6ข่าวประชาสัมพันธ์

  1.7ข้อมูลการติดต่อ

  1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  1.11พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 

  1.12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง

  1.14อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

  1.15จรรณยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

  2.)นโยบายและยุทธศาสตร์

  3.)แผนปฎิบัติการประจำปี

  4.)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  5.)หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการร้องเรียน

  6.)ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

  7.)รายงานผลการดำเนินเกี่ยวกับร้องเรียน

  8.)รายงานผลร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

9.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

 วัสดุคอมพิวเตอร์(ปี64)

 วัสดุงานบ้านงานครัว(ปี64)

 วัสดุสำนักงาน(ปี64)

 อนุมัติแผน(lab)ปี64

 อนุมัติแผน(กลุ่มการพยาบาล)ปี64(1)

 อนุมัติแผน(กลุ่มการพยาบาล)ปี64(2)

 อนุมัติแผน(ทันตฯ)ปี64

 อนุมัติแผน(ยา)ปี64

9.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

 แผนการจัดซื้อจัดจั้างเดือน พย 63

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค 63

9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน

  สธ 0217 ว 3001 ลงวันที่ 16 ตค 60

9.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

 สขร.1 เดือนตุลาคม 63

 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

  10.)คู่มือการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนของหน่วยงาน

EB3

 ข้อ2วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา

EB4

EB4.1.2

  จัดสรรงบประมาณ

EB4.1.3

  วัสดุคอมพิวเตอร์(ปี64)_compressed

  วัสดุงานบ้านงานครัว(ปี64)_compressed

 วัสดุสำนักงาน(ปี64)_compressed

 อนุมัติแผน (lab) ปี64_compressed

 อนุมัติแผน (กลุ่มการพยาบาล) ปี 64_compressed

 อนุมัติแผน (กลุ่มการพยาบาล)ปี 64_compressed(1)

 อนุมัติแผน (ทันตฯ) ปี64_compressed

 อนุมัติแผน (ยา) ปี64_compressed

EB4.1.4

  คำสั่งปิดและปลดประกาศ

EB4.2.1

  แผนการจัดซื้อจัดจั้างเดือน พย 63

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค 63

EB4.2.2

  แผนการจัดซื้อจัดจั้างเดือน พย 63

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค 63

EB4.3.1

  EB_4_ขอ_3_3.1

EB4.3.3

  วงเงินต่ำสุดไตรมาส1

  วงเงินสูงสุดไตรมาส1

EB5

EB5ข้อ2

  สขร.1 เดือนตุลาคม 63

  สขร.1 เดือนพฤศจิกายน63

EB6

EB7

EB8

EB8ข้อ2

  CCF21122563_0001

 

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง